Felhasználási feltételek

AZ ESZÍNHÁZ ÉLŐ ONLINE ELŐADÁS KÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. Általános

1.1 Az Alapítvány a Magyar Színházakért(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. fszt./1/a.; nyilvántartási szám: 01-01-0012303; nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: ”eSzínház”) eSzínház néven élő audiovizuális médiaszolgáltatást biztosít a www.eszinhaz.hu címen vagy az eSzínház által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”).

1.2 Az eSzínház a Szolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtja. Az eSzínház a Szolgáltatás során az adott tartalmat létrehozó és élő sugárzás keretein belül közzétevő harmadik személyek (a továbbiakban "Szervező" vagy "Színház") tartalmához biztosít online hozzáférést.

1.3 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) az eSzínház és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek az eSzínházzal. Az eSzínház jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó megszegte bármelyik korábban kötött Szerződést. Az eSzínház a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a Szolgáltatás azonnali hatályú megszüntetése helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget.

1.4 A jelen Felhasználási feltételek az eSzínházra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket, adott előadásra vonatkozó területi vagy nézőszám korlátozást stb.), amelyeket az eSzínház a Felhasználó által az eSzínházzal megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánl vagy meghatároz és a Felhasználó elfogad. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a Felhasználó által elfogadott különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és az eSzínház között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.

1.5 A Szerződés magyar vagy angol nyelven kerül megkötésre. A mindenkor érvényes és hatályos Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az eSzínház általi kezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató, valamint a Weboldalon használt cookie-kra vonatkozó Cookie Szabályzat szintén elérhető a Weboldalon.

1.6 A Szerződés az eSzínház és a Felhasználó között a Szerződés feltételeinek Felhasználó általi elfogadásával és a Felhasználó által kiválasztott előadásra szolgáló jegy megvásárlásával jön létre.

2. A szolgáltatás tartalma

Terület:

2.1 A Szolgáltatás nyújtása alapvetően területi korlátozástól mentes, azonban az eSzínház fenntartja magának a jogot, hogy egyes tartalmak tekintetében a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét egyes országokra ("Terület") külön korlátozza. Az eSzínház a korlátozásról és annak tartalmáról az adott előadás leírásában tájékoztatja a Felhasználót. Amikor egy Felhasználó felkeresi a Weboldalt vagy tartalmat kíván ott lejátszani, az eSzínház ellenőrzi, hogy a Felhasználó milyen IP címet használ és az korlátozás alá esik-e vagy sem. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy korlátozás alá esik, a Felhasználó számára nem lesz hozzáférhető a Weboldal és ott nem fog tudni tartalmat lejátszani.

Tartalom:

2.2 A Szolgáltatás élő színházi közvetítéseket tartalmaz. A Felhasználó a Szolgáltatásra történő jegyvásárlással jogot szerez az eSzínház oldalán bemutatott és a Felhasználó által kiválasztott élő színházi közvetítés, a jegyvásárlás időpontjában elfogadott és meghirdetett időpontban történő online megtekintésére.

2.3 Az eSzínház igyekszik folyamatosan javítani a Felhasználó nézői élményét. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően időről időre cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

2.4 Az eSzínház a jövőben jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni. Különböző szolgáltatási csomagok bevezetése esetén a Felhasználó saját választása szerint megvásárolhatja bármelyik csomagot.

3. A Szolgáltatás igénybe vétele, jegyvásárlás

3.1 A Felhasználó köteles a Weboldalon jegyet vásárolni ahhoz, hogy a Felhasználó az általa kiválasztott élő eElőadást megtekintse és ezáltal a Szolgáltatást igénybe vegye.

3.2. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vételére jegyvásárlással és a jegy ellenértékének megfizetésével válik jogosulttá. Az eSzínház az adott előadás leírása mellett feltünteti az előadás elérhetőségének (az élő sugárzás kezdetének) időpontját, az előadás nyelvét, a válaszható felirat nyelvét (amennyiben az adott előadás esetén a funkció elérhető), az érvényben lévő különös feltételeket, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jegy vételárát.

A Szolgáltatás igénybevételének lépései:

 • A Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt tartalmat;
 • A Felhasználó a "Jegyvásárlás" gombra kattintva kifejezi szándékát a jegy megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési oldalra;
 • A Felhasználó a fizetési oldalon megadja személyes adatait, valamint elfogadja a Szerződés és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és nyilatkozik arról, hogy nagykorú;
 • A Felhasználó a Weboldalon elérhető alkalmazás használatával ellenőrzi, hogy az eszköze megfelel-e az előadás megtekintéséhez szükséges technikai és hálózati követelményeknek;
 • A Felhasználó a fizetés gombra kattintva bankkártyás vásárlás formájában kiegyenlíti a jegy árát;
 • Az eSzínház visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megtekintéshez szükséges elérési utat (URL);
 • A Felhasználó a meghirdetett időpontban az URL-re kattintva megtekinti a kiválasztott tartalmat.

4. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

4.1 A jegy vásárlásához és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó nem köteles felhasználói fiókot létrehozni a Weboldalon. A felhasználói fiók létrehozása bárhonnan, míg a jegyvásárlás a Területről kezdeményezhető bankkártya használatával.

4.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a jegyvásárlás és a felhasználói fiók létrehozása során megadott információk helyesek, és – felhasználói fiók létrehozása esetén – köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A Felhasználó köteles áttekinteni a jegyvásárlás és a felhasználói fiók létrehozása során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát, szükség esetén a hibásan megadott adatokat kijavítani.

4.3 A Felhasználó a jegyvásárlás és a felhasználói fiók létrehozása során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, jelszó vagy bármely más adat, amely a jegyvásárlás befejezéséhez vagy a felhasználói fiók létrehozásához szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.

4.4 Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni az eSzínházat és a felhasználói jelszót módosítani.

4.5 Az eSzínház bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

5. Eszközök, a Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

5.1 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

5.2 Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan eSzínháznak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybe vételéhez. Az eSzínház a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. Az eSzínház nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.

5.3 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó hol veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények specifikációja elérhető a Weboldalon.

5.4 Az eSzínház a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az eSzínház érdekkörén kívül esnek.

5.5 Az eSzínház az oldalán lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó az eszközeit, szoftvereit tesztelje, annak érdekében, hogy meg tudja állapítani, hogy az előadások megtekintéséhez szükséges technikai előfeltételekkel az adott eszköze rendelkezik-e. A Felhasználó kötelessége, hogy a jegy megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az előadás lejátszására. Az eSzínház nem vállal felelősséget abból eredően, ha mindezek ellenére a Felhasználó az eSzínház érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

6. Fizetés

6.1 A Szolgáltatás díját a Weboldalon az egyes előadások vonatkozásában közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni.. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. Amennyiben a díj Euróban kerül meghatározásra, de a választott fizetési eszköz mögött magyar forintban vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. Az eSzínház kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.

6.2 A Felhasználó a megtekinteni kívánt előadás díját a Weboldalon feltüntetett, az eSzínház részére való biztonságos, elektronikus bankkártyás fizetést biztosító pénzügyi szolgáltató alkalmazása segítségével egyenlíti ki.

6.3 A megtekinteni kívánt előadás díjának sikeres fizetését követően az eSzínház elektronikus számlát küld a Felhasználó részére.

6.4 Az eSzínház a jegy megvásárlását követően haladéktalanul, de a fizetési tranzakció befejezését követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az előadás megtekintéséhez szükséges URL-t. A Felhasználó az előadás meghirdetett időpontjában az URL-re kattintva hozzáférhet az előadáshoz.

6.5 Az URL kizárólag egy eszközön való megtekintést tesz lehetővé. Az URL használatára kizárólag a Felhasználó jogosult. Az eSzínház minden abból eredő felelősségét kizárja, hogy a Felhasználó az URL-re kattintva nem fér hozzá az előadáshoz, ha a Felhasználó azt korábban bármilyen formában megosztotta más személlyel vagy ha az URL a Felhasználó felróható magatartásának következményeként bármilyen módon harmadik személyek tudomására jutott. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a jegyeket (és ezáltal az URL-t) továbbértékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért az eSzínház semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Felhasználó mégis továbbértékesíti jegyét, úgy az eSzínház fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített jegyben szereplő URL-t érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

7. Tiltott felhasználások

7.1 A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

 • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 • a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
 • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

7.2 A Szolgáltatást csak az eSzínház által megállapított különös feltételek, valamint a jelen Felhasználási feltételek szerint lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást olyan módon, amely ellentétes az eSzínház által megállapított különös feltételekkel vagy a jelen Felhasználási feltételekkel, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

7.3 A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely alapján az eSzínház a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti, valamint a Felhasználási feltételek 1.2. pontjában foglaltak szerint a későbbi szerződéskötést megtagadhatja.

8. Kiskorúak

8.1 A Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, közönségesek vagy felzaklatóak.

8.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

9. Módosítások és változtatások

A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az eSzínház jogosult az ésszerűség keretei között bármikor módosítani a Szolgáltatás díjazását.

10. Elállási jog elvesztése

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, amelyre a felek meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, így a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja szerint.

11. Ügyfelek tájékoztatása

11.1 Az eSzínház a Felhasználó által a vásárláskor, illetve regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

11.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a jegyvásárlást követően, de a Szolgáltatás igénybe vétele előtt megváltoznának. Az eSzínház tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

12. A Szerződés időtartama és megszűnése

12.1 A szerződés a Felhasználó vásárlásával érintett előadás időtartamára jön létre, amely automatikusan megszűnik az előadás és ahhoz kapcsolódóan azt követő időszakra meghirdetett élő közvetítés befejezésével.

12.2 A Szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel a Felhasználó nem jogosult a Szerződés felmondására, kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek eltérően nem rendelkeznek. .

12.3 Az eSzínház az előadás kezdő időpontja előtt jogosult a szerződéstől bármikor e-mail útján küldött üzenetben elállni. Ez esetben az eSzínház a megvásárolt jegyek ellenértékét a Felhasználó részére visszatéríti. További költségek megtérítésére vagy kártérítése a Felhasználó az eSzínház jelen pont szerinti elállása esetén nem jogosult.

13. Szellemi tulajdonjogok

13.1 Az eSzínház nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

13.2 A Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt áll. Az eSzínházzal megkötött Szerződés nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

14. Biztosíték

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

14.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni.

15. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

15.1 A jegy értékesítése során az eSzínház a Szervező közvetítőjeként jár el. Az eSzínház kizárólag a jegyértékesítés megfelelőségéért, a Weboldal üzemeltetéséért, valamint a vásárlói tájékoztatásért felelős. A jegy megvásárlásával a Felhasználó és a Szervező kerül polgári jogi jogviszonyba. A Szolgáltatás keretein belül megtekintendő előadásért a Szervező, a jegy terjesztéséért és az URL biztosításáért az eSzínház a felelős.

15.2 Az elmaradt előadás jegyárának visszatérítését az eSzínház mindaddig szavatolja a Felhasználónak, amíg a Szervező a visszaváltáshoz szükséges fedezetet biztosítja az eSzínház részére. Ellenkező esetben a jegyvisszaváltás a Szervező felelőssége és kötelessége.

15.3 A jegyek kizárólag az előadás elmaradása esetén, a rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül válthatók vissza, feltéve, hogy a visszaváltás Szerződésben meghatározott feltételeit a Szervező biztosítja az eSzínház számára, vagy a visszaváltás módjáról másképpen nem rendelkezik. Az előadás elmaradása esetén kérjük, figyelje a Szervező közleményeit, illetve tájékozódjon a Weboldalon. Amennyiben a Szervező akként dönt, hogy elhalaszt egy előadást, a jegy a halasztás tényétől függetlenül érvényes az előadás új időpontjára. A Szervező jogosult eldönteni, hogy az előadás halasztása esetén a fentiek ellenére a jegyet visszaváltja, visszafizeti az árát, vagy kicseréli.

15.4 Ha az előadást a meghirdetett időpontban az eSzínháznak, illetve a Szervezőnek fel nem róható okból (vis maior) megtartani nem lehet, de a Szervező a meghirdetett időpont tárgyévét követő esztendő december 31. napjáig terjedő időszakra az elmaradt előadásra új időpontot hirdet, úgy az előadás elmaradására irányadó szabályok nem alkalmazandóak. A megvásárolt jegy visszaváltására nem kerül sor, a megvásárolt jegyek az új időpontra meghirdetett előadásra változatlanul érvényesek maradnak.

15.5 Ha egy előadást a Szervező lemond, a jegy visszaváltható a tervezett előadás időpontját követő 30 napon belül. Amennyiben a Szervező ettől eltérően rendelkezik, úgy az eltérő rendelkezések irányadóak a visszatérítésre. A jegy visszaváltása esetén az URL törlésre kerül. Visszaváltási igényét a Felhasználó a 20. pontban megjelölt e-mail címre küldött e-mailben közölheti az eSzínházzal. Az e-mailben a Felhasználó köteles megadni a nevét, a vásárlási ID számát, a számlaszámot és a bank kódját, valamint minden olyan egyéb adatot, amely szükséges a visszatérítési igény elbírálásához.

15.6 Az eSzínház nem fizeti vissza a jegy árát a Felhasználónak, kivéve akkor, ha a Szervező erre lehetőséget biztosít az eSzínházon keresztül. A jegy árának visszatérítése esetén, amennyiben arra az eSzínház köteles, a jegy ellenértékét az előadás elmaradását követő 30 napon belül visszautalja az eSzínház a Felhasználó részére.

15.7 A szereposztásban vagy a programban történt kisebb vagy indokolt változtatásokra a Szervező fenntartja a jogot. Előadás lemondása vagy halasztása esetén, a változtatással kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére a Felhasználó nem jogosult.

15.8 Az eSzínház, azok üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy

 • a Felhasználó elégedett lesz-e az előadással, illetve, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre a Felhasználónak szüksége van;
 • az eSzínház által hozzáférhetővé tett előadás és annak online közvetítése zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák az előadás alatt (közben) kijavításra kerülnek.

15.9 Amennyiben a Felhasználó az előadást, amelyre jegyét a Weboldalon megvásárolta, a jegyváltáskor meghatározott időpontban az eSzínház érdekkörében felmerülő technikai vagy egyéb okból nem tudja megtekinteni, akkor a Felhasználó a megvásárolt jegy vételárának visszatérítésére jogosult. Amennyiben a Felhasználó hibát észlel, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb az előadást követő 2 munkanapon belül az eSzínház részére a 20. pontban megjelölt eléretőségek egyikén bejelenteni. Az eSzínház 5 munkanapon belül megvizsgálja a bejelentett hibát, és amennyiben az az eSzínház érdekkörébe esik, intézkedik a megvásárolt jegy vételárának visszatérítése iránt. Amennyiben a hiba nem az eSzínház érdekkörébe esik, akkor arról a Felhasználót az eSzínház válaszüzenetben értesíti. Az eSzínház kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek az eSzínház érdekkörén kívül esnek, így például olyan egyéb hibák esetén, amelyek felmerülése a Felhasználónak vagy harmadik személynek róható fel. A vis major az eSzínház érdekkörén kívül eső ok.

15.10 Az eSzínház vállalja, hogy a tervezett karbantartásokat akként szervezi, hogy a már meghirdetett előadások időpontját figyelembe veszi. A Felhasználó nem jogosult kártérítésre vagy egyéb kompenzációra olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás nem tervezett vagy sürgősségi karbantartása céljából szükségesek. A karbantartás ideje alatt a Szolgáltatás nem vagy csak korlátozottan elérhető.

15.11 A Felhasználó az a Szerződésből eredő bármely igényét a 20. pont szerinti, a felmondások, panaszok és egyéb igények előterjesztése céljából használható elérhetőségen köteles előterjeszteni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Felhasználó nevét, a hiba leírását, a hiba fennállásának időtartamát és bizonyítékokat, amelyek igazolják a hiba létezését és körülményeit. Az eSzínház jogosult további adatokat kérni, amennyiben azok a hiba beazonosításhoz szükségesek.

15.12 Felhasználó a jelen fejezetben foglaltak esetén a jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel az eSzínházzal szemben.

16. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az eSzínháznak, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak, igazgatósági tagjainak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

17. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. Az eSzínháznak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

18. Joglemondás kizárása

Ha az eSzínház nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti az eSzínháznak a Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban biztosított jogait.

19. Reklamációk és viták

Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, a 20. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az eSzínházzal.

A Felhasználó és az eSzínház a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, hacsak a Szerződés másképpen nem rendelkezik. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. A Felhasználó jogosult továbbá az alábbi link alatt található online vitarendezési fórumot is használni a vitás kérdéseinek rendezése céljából: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

20. Elérhetőségek

Az eSzínházat az alábbi címen lehet elérni:

 • e-mail cím: info@eszinhaz.hu

Elállás, panasz vagy bármely más igény bejelentése esetén kérjük, használja a fent megjelölt elérhetőséget.