Facebook pixel

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok kezelése

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője az Alapítvány a Magyar Színházakért (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. fszt./1/a.; nyilvántartási szám: 01-01-0012303; nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék, (a továbbiakban „eSzínház” vagy „mi”)), és mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor.

A jegy megvásárlásával, vagy amennyiben a felhasználó („Ön” vagy „Felhasználó”) Felhasználói fiókot regisztrál, annak létrehozásával Ön tudomásul veszi, hogy az eSzínház az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait.

Kérjük, hogy mielőtt elolvassa a jelen Adatkezelési tájékoztatót, olvassa el a Felhasználási Feltételeket, amely megtalálható az eSzínház www.eszinhaz.hu weboldalán. Az eSzínház a jelen Adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képező Cookie Szabályzat szerint alkalmazza az ún. sütiket (cookie-kat). A Cookie Szabályzat elérhető az eSzínház weboldalán.

Összefoglalás

Az alábbiakban az Ön személyes adatainak kezeléséről szóló összefoglaló található. Részletesebb információk a jelen összefoglaló után találhatók.

Azért szükséges az Ön személyes adatait használnunk, hogy biztosíthassuk Önnek a Szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy Ön nem tiltakozhat az ellen, hogy a személyes adatait kezeljük, ha ugyanakkor azt is kívánja, hogy továbbra is biztosítsuk Önnek a Szolgáltatást. Ön azonban jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos felhasználása ellen, például ha az adott felhasználás nem szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk Önnek szolgáltatásunkat. Az Ön jogainak részletesebb magyarázata az alábbi 8. pontban található.

Érintettként Önnek számos egyéb joga is van arra, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan kezeli az eSzínház az Ön személyes adatait, valamint hogy azt befolyásolhassa. Ezek a jogok magukban foglalják a jogot arra, hogy Ön hozzáférjen az eSzínház által Önről tárolt személyes adatokhoz, igényelhesse a pontatlan adatok helyesbítését és panaszt nyújthasson be a felügyeleti hatóságokhoz, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogy az eSzínház kezeli az Ön személyes adatait. Ezeket a jogokat a jelen Adatkezelési tájékoztató 8. pontjában ismertetjük részletesen.

Az eSzínház az Ön által a nálunk történő jegyvásárlás, valamint a felhasználói fiók létrehozása során megadott információkból álló személyes adatokat kezeli. Olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket Ön esetleg olyankor ad meg, amikor kapcsolatba lép az eSzínházzal (például, amikor e-mailt küld az ügyfélszolgálatnak), vagy amikor részt vesz egy felmérésben. Az eSzínház azt is elemzi, hogy Ön miként használja a Szolgáltatást, például milyen tartalmakat tekint meg, milyen eszközöket használ a Szolgáltatás eléréséhez, és milyen helyszíneken használja a Szolgáltatást.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos céljaink egyike, hogy a különböző platformjainkon keresztül eljuttathassuk Önhöz a Szolgáltatást, és egyúttal teljesítsük jogi kötelezettségeinket is. Például:

1) Fel fogjuk használni az Ön e-mail címét és jelszavát azért, hogy lehetővé tegyük az Ön számára, hogy használja az eSzínház által nyújtott streaming szolgáltatást, valamint a felhasználói fiókjába (amennyiben Ön létrehozta) beléphessen;

2) Fel fogjuk használni az Ön felhasználói fiók azonosítóját, megtekintési előzményadatait és eszköz használati információit azért, hogy Szolgáltatásunk minőségét és stabilitását tökéletesíthessük és kijavíthassunk bármilyen hibát, például, minimálisra csökkenthessük a megszakításokat, illetve hogy még jobban elérhetővé tegyük a Szolgáltatást; valamint

3) Fel fogjuk használni az Ön fizetési adatait és IP címét azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy egy olyan országban rendelkezik állandó lakóhellyel, ahol a szolgáltatás elérhető, és lehetővé tegyük Önnek, hogy más országokban is használhassa a Szolgáltatást a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Amennyiben a szerződéskötéskör (a jegy megvásárlásakor) hozzájárulását adta és nem tájékoztat minket másként (nem iratkozik le), akkor feldolgozzuk a felhasználói fiók azonosítókat, a megtekintési előzményeket és az eszközinformációkat a profilalkotáshoz. Ez azt jelenti, hogy az Ön megtekintési előzményei, eszköz információi és felhasználói fiók azonosítói alapján értékeljük az Ön preferenciáit és érdeklődését a különböző tartalmak tekintetében. Az eSzínház ezeket az adatokat arra használja, hogy személyre szabott információkat és híreket kínálhasson Önnek a tartalmakról és a különleges ajánlatokról, valamint hogy elemezhesse a Szolgáltatás javításának módját és azonosítsa a felhasználók tartalommal kapcsolatos preferenciáit a felhasználók részére kínált tartalom személyre szabásához. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait a közvetlen marketinghez kapcsolódó profilozási célok érdekében kezeljék, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben.

Ha regisztráláskor vagy később feliratkozott egy hírlevélre vagy bármely más marketinganyagra, akkor a közvetlen marketingről leiratkozhat a hírlevél vagy bármely más, az eSzínháztól kapott marketing e-mail alján található link segítségével, valamint az 1. pontban rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy postacímre küldött levélben.

Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy az eSzínház hogyan használja és védi az Ön személyes adatait, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az eSzínház adatvédelmi tisztviselőjével.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: info@eszinhaz.hu.

Az alábbiakban részletesebb leírás található a személyes adatok felhasználásának módjáról.

1. Melyik társaság felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért?

A jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője az Alapítvány a Magyar Színházakért.

Elérhetőségeink:

  • Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. fszt./1/a.;
  • E-mail: info@eszinhaz.hu

2. Mit jelentenek a „személyes adatok” és a „személyes adatok kezelése” kifejezések?

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban a „személyes adatok” kifejezés olyan információt jelent, amely önmagában vagy más információkkal együtt felhasználható egy természetes személy azonosítására, valamint bármely egyéb olyan adatot is jelent, amely az eSzínházra alkalmazandó jog szerint, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) is, személyes adatnak minősül.

A jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan személyes adatra kiterjed, melyet az alkalmazandó jog szerint Önnel, mint Felhasználóval kapcsolatban bármilyen formában kezelnek, beleértve az eSzínház által gyűjtött, megőrzött, tárolt, továbbított, nyilvánosságra hozott vagy más egyéb módon felhasznált személyes adatokat is.

3. Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célokra?

Az eSzínház az Ön személyes adatait csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban bemutatott, továbbá a 11. pontban található „Adatkezelési Táblázatban” meghatározottak szerint gyűjti és kezeli.

4. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az eSzínház megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított meg az Ön személyes adatai védelmére annak érdekében, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá azokhoz. Az eSzínház a személyes adatok jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket, például tűzfalakat, titkosítási technológiákat, jelszavakat és vírusirtó programokat használ.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az eSzínház nem tárolja vagy kezeli az Ön személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési céljainak eléréséhez szükséges, vagy bármely kötelező érvényű jogszabályban előírt időnél hosszabb ideig, amint azt a 11. pontban található „Adatkezelési Táblázat” részletesen elmagyarázza.

Ennek megfelelően, amikor egy bizonyos típusú személyes adattal kapcsolatban az adatkezelési cél teljesül, az eSzínház a lehető leghamarabb törli vagy anonimizálja a vonatkozó személyes adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Szolgáltatás megszüntetését követő időszak során is tárolhatjuk az Ön személyes adatait, hogy hírleveleket és marketing anyagokat küldhessünk Önnek e-mailben. Ez az időtartam az Ön lakóhelye szerinti országának jogától függően eltérő lehet. Bármikor leiratkozhat az ilyen hírlevelekről vagy más marketing anyagokról az eSzínháztól kapott hírlevelek, vagy más marketing anyagok alján található hivatkozás segítségével, valamint az 1. pontban rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy postacímre küldött levélben.

6. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az eSzínházcsoporthoz tartozó társaságok

Az Ön személyes adatait az eSzínház-csoport más társaságaihoz és azon vállalatokhoz is eljuttathatjuk, amelyekkel az eSzínház-csoport együttműködik, mivel az ilyen adatok rendelkezésre bocsátása az eSzínház és az eSzínház csoport érdekei és céljai következtében szükséges, nevezetesen azért, hogy szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb minőségben nyújthassuk, közvetlen reklámot vagy egyéb hirdetést küldhessünk az eSzínház vagy az eSzínház csoport, illetve más társaságok szolgáltatásairól és termékeiről, továbbá piackutatási célból. A fent említett érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettnek a személyes adatok védelmére biztosított érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága.

Az eSzínház által megbízott társaságok

Az Ön személyes adatait az eSzínház számára szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél szolgáltatók és beszállítók részére is továbbítjuk adatkezelés céljából, hogy lehetővé tegyük, hogy ezek a társaságok biztosíthassák az eSzínház által igényelt szolgáltatásokat. Ezek a társaságok az Unión belüli és kívüli társaságok is lehetnek. Az igényelt szolgáltatások közé tartoznak az infrastrukturális és informatikai szolgáltatások nyújtása, az ügyfélszolgálat biztosítása, a piackutatások feldolgozása, az e-mailen keresztüli küldemények kezelése, a statisztikai elemzések és profilalkotás végrehajtása, valamint a hitelkártya és a betéti kártya tranzakciók feldolgozása.

Csak a 11. fejezetben található „Adatkezelési táblázatban” meghatározott célok eléréséhez szükséges személyes adatokat továbbítjuk az általunk megbízott társaságok számára. Az összes harmadik fél szolgáltatónak és beszállítónak meg kell felelnie az eSzínház utasításainak és az írásbeli adatfeldolgozói szerződéseknek és minden egyéb, az eSzínházés harmadik fél szolgáltatói/beszállítói között érvényben lévő megállapodásnak, továbbá megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell végrehajtania a személyes adatok védelme érdekében.

Hatóságok

Előfordulhat, hogy az eSzínház köteles személyes adatokat átadni az illetékes hatóságoknak (például az adóhatóságoknak vagy a rendőrségnek) a kötelező jogszabályoknak megfelelően, valamint azért, hogy teljesíthesse a törvényi kötelezettségeket minden olyan ország tekintetében, ahol az eSzínháznak Felhasználói vannak. Adatvédelmi incidensek esetén bizonyos személyes adatokat meg kell adni az adatvédelmi hatóságok részére.

7. Mely országokba fogjuk továbbítani az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az Unión belüli országokban található társaságokhoz továbbítjuk, melyeket többek között azért veszünk igénybe, hogy biztosíthassuk Önnek Szolgáltatásunkat.

8. Melyek a személyes adataihoz kapcsolódó jogai?

Hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog

Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon az eSzínház által Önről kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatok felhasználásának céljáról és azon felek személyazonosságáról, akiknek az adatokat az eSzínház továbbította. Önnek arra is joga van, hogy bármikor kérje az esetlegesen pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az HBO indokolt mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel, vagy elutasíthatja a kérelem teljesítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult személyes adatainak törlését kérelmezni meghatározott körülmények esetén, ha például Ön lemondta a Szolgáltatást és (i) a személyes adatai már nem szükségesek azokra a célokra, melyekre azokat gyűjtöttük, és (ii) nincs jogszerű ok az adatkezelés folytatására, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy a személyes adatokat törölni kell, az Európai Unióban vagy Magyarországon az eSzínházra vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében. Ez a felsorolás nem teljes körű. Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az eSzínházzal az Ön személyes adatainak törlésével kapcsolatos további információkért.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos adatkezelés ellen tiltakozzon, vagy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha (i) a személyes adatai esetleg pontatlanok, vagy (ii) Ön az adatkezelést jogellenesnek tekinti, vagy (iii) az eSzínház az adatkezelést jogos érdekre alapozza, vagy (iv) Ön úgy véli, hogy az eSzínháznak már nincs szüksége a személyes adataira a 12. fejezetben található „Adatkezelési táblázatban” meghatározott célokra. Azonban még akkor is, ha tiltakozik bizonyos adatkezelés ellen, az eSzínház továbbra is folytathatja az ilyen adatkezelést, ha azt az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik vagy elrendelik, például azért, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek vagy az Önnel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeket teljesíthesse.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha bármikor hozzájárulását adta az eSzínháznak a személyes adatok kezeléséhez (például hírlevél feliratkozások esetén), bármikor visszavonhatja az ilyen hozzájárulást az azon alapuló jövőbeli adatkezelés tekintetében. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön arra is jogosult, hogy megkérjen minket arra, hogy az ilyen adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk, amennyiben az műszakilag megvalósítható.

9. Mit kell tennie, ha panasza van?

Ha bármilyen panasza van a személyes adatainak általunk történő felhasználási módjával kapcsolatban, vagy további információra lenne szüksége, kérjük, hogy először forduljon az adatvédelmi felelősünkhöz. Azonban Ön bármikor benyújthat panaszt az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban az érintett állami felügyeleti hatóságnál, elsősorban a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerint illetékes hatóságnál. A következő hivatkozásra kattintással keresheti meg a saját országa megfelelő felügyeleti hatóságát: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

weboldal: www.naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Az Ön panaszérvényesítési jogainak sérelme nélkül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján fennálló jogait az Ön személyes adatainak az alkalmazandó jogszabályoknak nem megfelelő kezelése eredményeképpen megsértették, bírósági eljárást is kezdeményezhet az illetékes bíróságok előtt, beleértve az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU-tagállam bíróságait is.

Azonban minden esetben célszerű, hogy a probléma gyorsabb és hatékonyabb megoldása érdekében először az eSzínházhoz küldje el panaszait vagy kérdéseit.

10. Frissítések

Az eSzínház jogosult bármikor módosítani a jelen Adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az eSzínház az adatgyűjtés időpontjában hatályos Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra kívánja felhasználni a személyes adatokat, akkor az ilyen módosításról jól látható módon értesíti az összes Felhasználót (pl. elküldi az ilyen értesítést Önnek e-mailben).

11. Adatkezelési táblázat

Az alábbi Adatkezelési táblázat nyújt áttekintést az eSzínház által a Felhasználókkal kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok kategóriáiról, valamint az ilyen adatkategóriák adatkezelési céljairól.

A táblázatban az alábbi, esetleg magyarázatot igénylő kifejezések szerepelnek:

Jogalap: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint a Személyes Adatok kezelése csak akkor végezhető el, ha az adott adatkezelés érvényes jogalappal rendelkezik. Az eSzínház az adatkezelést a táblázatban meghatározott alábbi jogalapokra alapozza:

Hozzájárulás: A személyes adatok kezelése az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul, pl. közvetlen marketing anyagok, mint például elektronikus hírlevelek és marketing tartalmú kérdőívek küldéséhez;

Szerződés teljesítése: A személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy az eSzínház teljesíthesse a Felhasználóval kötött szerződést, pl. hogy a Felhasználó bejelentkezhessen a felhasználói fiókjába, használhassa a Szolgáltatást és segítséget kaphasson az eSzínház ügyfélszolgálatától;

Jogos érdek: Az adatkezelés olyan jogos érdeken alapul, amellyel az eSzínház az adatkezelés terén rendelkezik, pl. hogy az eSzínház nem marketing jellegű kérdőívet küldhessen a Felhasználóknak lemondás esetén. A követelmény az, hogy a jogos érdekkel szemben ne élvezzenek elsőbbséget a Felhasználók érdekei, alapvető jogai vagy szabadsága, valamint, hogy a Felhasználó rendelkezzen a tiltakozáshoz való joggal. Az adatkezeléssel kapcsolatos korlátozásokra is figyelemmel, az eSzínház által megvalósított biztosító intézkedésekkel, valamint a műszaki és szervezeti intézkedésekkel kapcsolatban az eSzínház megállapította, hogy ahol az Ön személyes adatainak kezelése az eSzínház jogos érdekén alapul, ott az ilyen érdekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekei, alapvető jogai vagy az adatvédelemmel kapcsolatos szabadsága. Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk, hogy további tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy miként jutottunk el erre a következtetésre a különböző típusú adatkezelésekkel kapcsolatban;

Jogi kötelezettség: Az adatkezelés azért szükséges az eSzínház számára, hogy megfeleljen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, pl. a könyvelési célokra tárolandó pénzügyi információk esetében.

Megőrzési idő vagy kritériumok: Ebben az oszlopban az eSzínház a Felhasználó adatainak tárolási időtartamát határozza meg.

Személyes adatok típusa és forrása

Cél

Jogalap

Megőrzési idő vagy kritériumok

Azonosító adatok, beleértve, de nem kizárólagosan

  • a fiókazonosítót;
  • a keresztnevet;
  • a vezetéknevet; és
  • a korosztályt.

Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a szerződéskötés során, vagy az eSzínház partnereitől.

 

Azért, hogy az eSzínház az előfizetett szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére, beleértve az alkalmazandó szerződési feltételek érvényesítését is.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy, legfeljebb azon színházi előadás végéig , amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és az eSzínház között létrejött.

Azért, hogy az eSzínház ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy Felhasználó kapcsolatba lép az eSzínházzal), beleértve a hibaelhárítást is.

Azért, hogy az eSzínház megakadályozhassa a visszaéléseket, és megvédhesse az eSzínházat a Felhasználók kifizetésekkel kapcsolatos csalárd követelései ellen.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy, legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és az eSzínház között létrejött.

Azért, hogy az eSzínház megfelelhessen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, beleértve azt is, hogy válaszolhasson a hatóságoknak a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeire.

Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy, legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és az eSzínház között létrejött.

Kapcsolattartási adatok, beleértve, de nem kizárólagosan az e-mail címet és a telefonszámot.

 

Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy az eSzínház ügyfélszolgálatának felkeresése során.

Azért, hogy az eSzínház a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére, beleértve az alkalmazandó szerződési feltételek érvényesítését is .

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy, legfeljebb azon színházi előadás végéig , amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és az eSzínház között létrejött.

 

Azért, hogy az eSzínház ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználók számára igény esetén (pl. amikor egy Felhasználó kapcsolatba lép az eSzínházzal), beleértve a hibaelhárítást is.

Azért, hogy a Felhasználónak releváns információkat lehessen küldeni az szolgáltatással/felhasználói fiókkal kapcsolatban, pl. üdvözlő e-maileket, szolgáltatás-frissítéseket és más hasonló tájékoztatásokat.

Azért, hogy az eSzínház megfelelhessen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, beleértve azt is, hogy válaszolhasson a hatóságoknak a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeire .

Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között.

Azért, hogy az eSzínház megakadályozhassa a visszaéléseket, és megvédhesse az eSzínházat a Felhasználók kifizetésekkel kapcsolatos csalárd követelései ellen.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között.

Azért, hogy az eSzínház a Felhasználóknak marketing anyagokat, pl. hírleveleket és marketing tartalmú kérdőíveket küldhessen e-mailben.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb azon színházi előadás végét követő 3 évig, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között.

Azért, hogy az eSzínház önkéntesen kitölthető nem marketing jellegű kérdőíveket küldhessen a Felhasználók részére.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, illetve ameddig a felhasználó nem iratkozott le e nem marketing célú megkeresésekről.

Fizetési adatok 

  • a fizetési tranzakció sikerességét / sikertelenségét igazoló adatok

 

Forrás: a fizetési előzmények tekintetében folyamatosan, a fizetések megtörténtekor a fizetést biztosító pénzügyi szolgáltatótól

Azért, hogy az eSzínház a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére.

Szolgáltatás nyújtása (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

A fizetési tranzakciót követő 8 év.

Azért, hogy az eSzínház ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy Felhasználó kapcsolatba lép az eSzínházzal), beleértve a hibaelhárítást is.

Azért, hogy az eSzínház elemezhesse, hogyan fejleszthetők a Felhasználók részére kínált szolgáltatások.

Jogos érdek

Azért, hogy az eSzínház megakadályozhassa a visszaéléseket, és megvédhesse az eSzínházat a Felhasználók kifizetésekkel kapcsolatos csalárd követelései ellen.

Azért, hogy az eSzínház megfelelhessen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, beleértve a könyvelést és az EU tartalom/szolgáltatás hordozhatósági előírásait is..

Jogi kötelezettség

Digitális információs adatok – beleértve, de nem kizárólagosan a földrajzi helyet/IP-címet, az eszköz típusát, az eszköz nevét, az eszköz azonosítóját, az országkódot, az internetszolgáltatóra vonatkozó adatokat, az operációs rendszer verziót, a jelszót.

 

Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján.

Azért, hogy az eSzínház a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére, beleértve az alkalmazandó szerződési feltételek érvényesítését is.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Földrajzi hely/IP-cím, országkód, ISP információ: a Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy azon színházi előadás végéig,amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között

Eszköz típusa, eszköz neve, eszköz azonosítója, operációs rendszer verziója, jelszó esemény: a Felhasználói fiók érvényességi ideje alatt, vagy Felhasználói fiók hiányában azon színházi előadás végéig, amely tekintetében létrejött a Szerződés a Felhasználó és az eSzínház között .

A Szolgáltatás teljesítésének optimalizálása a Szolgáltatás eléréséhez használatos minden egyes külön eszköz tekintetében.

Azért, hogy az eSzínház ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy Felhasználó kapcsolatba lép az eSzínházzal), beleértve a hibaelhárítást is.

Azért, hogy a Felhasználónak releváns információkat lehessen küldeni a szolgáltatással/fiókkal kapcsolatban, pl. szolgáltatás-frissítéseket.

Azért, hogy az eSzínház javíthassa a Felhasználók számára kínált termékeit és szolgáltatásait, beleértve az eSzínház rendszerek/platformok biztonságát is.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Azért, hogy az eSzínház megakadályozhassa a visszaéléseket, és megvédhesse az eSzínházat a Felhasználók kifizetésekkel kapcsolatos csalárd követelései ellen.

Azért, hogy az eSzínház megfelelhessen az EU tartalomszolgáltatás hordozhatósági előírásoknak a Hordozhatósági Rendelet szerint .

Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

Használattal kapcsolatos információk – beleértve, de nem kizárólagosan a megtekintési előzményeket, a bejelentkezési vagy kijelentkezési eseményeket stb., valamint a marketingkövetés eredményeit.

Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján.

Azért, hogy az eSzínház az előfizetett szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.

Amennyiben a felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy azon színházi előadást végéig 12, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között.

Azért, hogy az eSzínház ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy Felhasználó kapcsolatba lép az eSzínházzal), beleértve a hibaelhárítást is.

Azért, hogy az eSzínház fejleszthesse a Felhasználóinak kínált termékeit és szolgáltatásait.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

A Felhasználói fiók érvényességi ideje alatt és annak megszűnését követő 12 hónapig, vagy felhasználói fiók hiányában azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között.

Azért, hogy az eSzínház nyomon követhesse a Felhasználó részére célozott közvetlen marketing tevékenységeket.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó felhasználó aktivitástól számított 8 hónapig.

 

A nem marketing jellegű kérdőívekre adott válaszok – azaz, a kérdőívek kitöltésére felkért Felhasználók által adott és esetleg személyes adatokat is tartalmazó válaszok.
 

Forrás: Közvetlenül azok a Felhasználók, akik saját döntésük alapján részt vesznek a felmérésekben.

Azért, hogy az eSzínház fejleszthesse a Felhasználóinak kínált termékeit és szolgáltatásait.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

A felmérés befejezését követő 12 hónapig.

A marketing jellegű kérdőívekre adott válaszok – azaz, marketing jellegű kérdőívek kitöltésére felkért Felhasználók által adott és esetleg személyes adatokat is tartalmazó válaszok.

Forrás: Közvetlenül azok a Felhasználók, akik saját döntésük alapján részt vesznek a felmérésekben.

Azért, hogy az eSzínház információkat szerezzen a jelenlegi, jövőbeni és múltbeli Felhasználók felhasználási szokásairól annak érdekében, hogy személyre szabott legyen a szolgáltatása.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 12 hónapig.

 

Az ügyfélszolgálat részére megadott egyéb információk – beleértve, de nem kizárólagosan az eSzínház ügyfélszolgálatának a Felhasználók által esetleg megadott további információkat, hogy az eSzínház segítséget nyújthasson a Felhasználónak az adott ügyben.

Forrás: Közvetlenül az eSzínház ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő Felhasználóktól.

Azért, hogy az eSzínház ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy Felhasználó kapcsolatba lép az eSzínházzal), beleértve a hibaelhárítást is.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

A Felhasználói fiók érvényességi ideje alatt, vagy felhasználói fiók hiányában azon színházi előadás végéig követő, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és az eSzínház között.