Facebook pixel

Felhasználási feltételek

AZ ESZÍNHÁZ BÁRMIKOR ELÉRHETŐ ELŐADÁSOK TARTALOMMEGOSZTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. Általános

 1. Az Alapítvány a Magyar Színházakért (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. fszt./1/a.; nyilvántartási szám: 01-01-0012303; nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: ”eSzínház”)) eSzínház néven audio és audiovizuális médiaszolgáltatást biztosít a www.eszinhaz.hu címen vagy az eSzínház által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”), ideértve színházi előadások, podcastek, koncertek (a továbbiakban: ”Előadás”) közvetítését.
 2. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) az eSzínház és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek az eSzínházzal. Az eSzínház jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó megszegte bármelyik korábban kötött Szerződést. Az eSzínház a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a Szolgáltatás azonnali hatályú megszüntetése helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget.
 3. A jelen Felhasználási feltételek az eSzínházra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket, adott Előadásra vonatkozó területi vagy nézőszám korlátozást stb.), amelyeket az eSzínház a Felhasználó által az eSzínházzal megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánl vagy meghatároz és a Felhasználó elfogad. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a Felhasználó által elfogadott különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és az eSzínház között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.
 4. A Szerződés magyar vagy angol nyelven kerül megkötésre. A mindenkor érvényes és hatályos Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az eSzínház általi kezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató, valamint a Weboldalon használt cookie-kra vonatkozó Cookie Szabályzat szintén elérhető a Weboldalon.
 5. A Szerződés az eSzínház és a Felhasználó között a Szerződés feltételeinek Felhasználó általi elfogadásával és a Felhasználó által kiválasztott, a jelen Felhasználási feltételek a 2.7-2.9 pontokban meghatározott valamely jogosultság megvásárlásával jön létre.

2. A szolgáltatás tartalma

  Terület:
 1. A Szolgáltatás nyújtása alapvetően területi korlátozástól mentes, azonban az eSzínház fenntartja magának a jogot, hogy egyes Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét egyes országokra ("Terület") külön korlátozza. A korlátozásról és annak tartalmáról az adott Előadáshoz kapcsolódóan tájékoztatja a Felhasználót. Amikor egy Felhasználó felkeresi a Weboldalt vagy Előadást kíván ott lejátszani, az eSzínház ellenőrzi, hogy a Felhasználó milyen IP címet használ és az területi korlátozás alá esik-e vagy sem. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy korlátozás alá esik, a Felhasználó számára nem lesz hozzáférhető a Weboldal és ott nem fog tudni tartalmat lejátszani.
 2. Tartalom:
 3. A Szolgáltatás az eSzínház által saját belátása szerint időről időre műsorra tűzött Előadások felvételeit és egyéb műsorokat tartalmaz. A Felhasználó a Szolgáltatásra történő jogosultság megvásárlásával jogot szerez a Weboldalon időről időre megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre.
 4. Az eSzínház igyekszik folyamatosan javítani a Felhasználó nézői élményét. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően időről időre az eSzínház által egyoldalúan cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
 5. Az eSzínház a jövőben jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni, valamint e csomagok tartalmát bármikor módosítani. Különböző szolgáltatási csomagok bevezetése esetén a Felhasználó saját választása szerint megvásárolhatja bármelyik csomagot.
 6. Jogosultság vásárlása
 7. A Felhasználó díj ellenében jogosultságot vásárolhat a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz (a továbbiakban: Csomag).
 8. Az eSzínház az alábbi Csomagokat biztosítja a Felhasználó részére a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez:
 9. 48 órás, egy bármikor elérhető Előadásra szóló jogosultság:A Felhasználó jogosultságot vásárolhat kizárólag egy bármikor elérhető, az eSzínház által kiemeltként megjelölt Előadás elérésére. A Felhasználó az adott Előadást az Előadás Felhasználó általi első lejátszásának elindítását követő 48 órán keresztül bármikor elérheti azzal, hogy a nettó lejátszási idő nem haladhatja meg az adott Előadás rögzített játékidejének kétszeresét.
 10. Heti, egy bármikor elérhető Előadásra szóló jogosultság:A Felhasználó jogosultságot vásárolhat kizárólag egy olyan bármikor elérhető Előadás elérésére, amely nem tartozik a 2.7. pont hatálya alá. A Felhasználó az adott Előadást az Előadás Felhasználó általi első lejátszásának elindítását követő egy héten keresztül bármikor elérheti azzal, hogy a nettó lejátszási idő nem haladhatja meg az adott Előadás rögzített játékidejének kétszeresét.
 11. Havi jogosultság:A Felhasználó jogosultságot vásárolhat a Weboldalon található, az adott havi jogosultsághoz tartozó összes bármikor elérhető Előadás elérésére. A Felhasználó a bármikor elérhető Előadást a vásárlás időpontjától számított egy hónapon keresztül bármikor, korlátlan alkalommal elérheti. Az eSzínház jogosult meghatározni, hogy a Weboldalon elérhető tartalmak közül mely Előadások nem képezik részét a havi jogosultságnak, amely korlátozásról az eSzínház a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználót.
 12. A nettó lejátszási időbe beleszámítandó minden olyan másodperc, amely alatt az adott bármikor elérhető Előadást valamely eszközön lejátsszák, ideértve az Előadás esetleges visszatekerését, újrakezdését követően ismét lejátszott részek időtartamát is.
 13. Bármely, a 2.7, 2.8 vagy 2.9 pontban foglalt jogosultság megvásárlása nem tartalmazza a Weboldalon időszakosan elérhető élő és felvételről sugárzott („stream”-elt) Előadások Felhasználó általi elérésének jogát. Amennyiben a Felhasználó élő vagy felvételről sugárzott Előadást kíván elérni, úgy arra külön kell jegyet vásárolnia a Weboldalon keresztül.

3. A Szolgáltatás igénybe vétele, jegyvásárlás

 1. Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon, valamint megvásárolni az eSzínház által biztosított valamely Csomagot.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vételére a Csomag díjának megtérítésével válik jogosulttá. Az eSzínház az adott Előadás leírása mellett feltünteti az Előadás nyelvét, a válaszható felirat nyelvét (amennyiben az adott Előadás esetén a funkció elérhető), valamint az érvényben lévő különös feltételeket.
 3. A Szolgáltatás igénybevételének lépései:
  • A Felhasználó regisztrál a Weboldalon vagy belép a korábban létrehozott felhasználói fiókjába;
  • A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt Csomagot;
  • A Felhasználó a "Jegyvásárlás" gombra kattintva kifejezi szándékát a Csomag megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési oldalra;
  • A Felhasználó a fizetési oldalon megadja a számlázáshoz kapcsolódó személyes adatait, valamint elfogadja a Szerződés és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, valamint nyilatkozik a 10. fejezetben foglaltakról és arról, hogy nagykorú;
  • A Felhasználó a Weboldalon elérhető alkalmazás használatával ellenőrzi, hogy az eszköze megfelel-e a Weboldalon szereplő tartalom eléréséhez szükséges technikai és hálózati követelményeknek;
  • A Felhasználó a fizetés gombra kattintva bankkártyás vásárlás formájában kiegyenlíti a választott Csomag árát;
  • Az eSzínház visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza az eléréshez szükséges elérési utat (URL), vagy a tartalmak eléréséhez szükséges lépések leírását;
  • A Felhasználó az URL-re kattintva, valamint a felhasználói fiókjának "Videóim" menüpontja alatt elérheti a kívánt Előadást.

4. Kupon vásárlása

 1. Az eSzínház lehetőséget biztosít a Felhasználó számára az eSzínház által megjelölt, bármikor elérhető Előadásra szóló jegy harmadik személy részére való megvásárlására kupon (a továbbiakban: Kupon) formájában. A Kupon vonatkozhat egy konkrét, a Kupon megvásárlásának időpontjában kiválasztott Előadásra, vagy bármely bármikor elérhető Előadására, amelynél az elérni kívánt Előadást a Kupon beváltásakor a Kupon beváltója választja ki.
 2. A Kupon megvásárlása jegyvásárlásnak minősül. A Kupon beváltója is Felhasználónak minősül. A jelen Szerződés megfelelően alkalmazandó a Kupon beváltójára, valamint a Kupon vásárlására a jelen 4. fejezetben foglalt eltérésekkel:
 3. A Kupon megvásárlásának lépései
  • A Felhasználó az eSzínház által megjelölt, bármikor elérhető Előadásra vonatkozó Kupont a Weboldal főoldalán található "Ajándék vásárlás" gombra kattintva, majd a következő oldalon található listáról a "Kuponok rögzített előadásokhoz" opciót kiválasztva és a "Vásárlás" gombra kattintva kifejezi szándékát az adott Kupon megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési oldalra;
  • Amennyiben a Felhasználó egy konkrét bármikor elérhető Előadásra vásárol Kupont, úgy a Felhasználó kiválasztja a Kupon tárgyát képező tartalmat, ezután pedig a "Jegyvásárlás" gombra kattintva és az "Ajándékba veszem" opciót választva kifejezi szándékát a Kupon megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési oldalra;
  • A Felhasználó a fizetési oldalon megadja személyes adatait, valamint elfogadja a Szerződés és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit;
  • A Felhasználó a fizetés gombra kattintva bankkártyás vásárlás formájában kiegyenlíti a Kupon árát;
  • A vásárlást követően az eSzínház e-mailben értesítést küld a Felhasználónak, amely tartalmazza a kuponkódot, a Kupon érvényességének határidejét, valamint a Kupon alapján igénybe vehető Szolgáltatás megjelölését.
 4. A Kupon és a Kupon felhasználásához szükséges információk eljuttatása a Felhasználó által kiválasztott harmadik személy részére a Felhasználó kötelessége. A Felhasználó e kötelességének nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő bármely felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.
 5. A Kupon beváltója a Szolgáltatás igénybe vételére a Kupon beváltásával és jelen Szerződés elfogadásával válik jogosulttá.
 6. A Kupon beváltásának lépései
  • A Kupon felhasználásához felhasználói fiók szükséges. Amennyiben a Kupon beváltója még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, ellátogat a www.eszinhaz.hu/regisztracio oldalra és létrehoz egy felhasználói fiókot;
  • A felhasználói fiókba való belépést követően a Weboldal jobb felső sarkában található "Videóim" gombra kattintva megjelenik az oldal tetején a "Kuponkód" mező;
  • A Kuponon található azonosító kód "Kuponkód” mezőbe való beírásával és a "Beváltás" gomb megnyomásával a Kupon felhasználásra kerül;
  • A Kupon alapján a Kupont beváltó Felhasználó a megjelenő legördülő ablakban kiválasztja az elérni kívánt Előadást, amelyre a Kupont be kívánja váltani, amennyiben a Kupon nem egy előre meghatározott Előadás elérésére vonatkozik;
  • Az eSzínház visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza az eléréshez szükséges elérési utat (URL), valamint az adott tartalom elérhető a felhasználói fiók "Videóim" menüpontja alatt is.
  • A Felhasználó az URL-re kattintva, valamint a felhasználói fiókjának "Videóim" menüpontja alatt elérheti a kívánt Előadást.
 7. A Kupon beváltásával a Felhasználó a 2.8. pont szerinti jogosultságot szerez az adott Előadás tekintetében a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez. A Kupon kizárólag egy alkalommal használható fel. A fel nem használt Kupon nem váltható vissza és nem váltható készpénzre.
 8. Az eSzínház a 2.3 pont szerint fenntartja a Szogláltatás tartalmának megváltoztatásához fűződő jogát, ekként a Kupon megvásárlásakor és a Kupon beváltásakor eltérő lehet a Szolgáltatás tartalma. A Szolgáltatás tartalmában bekövetkezett változásokért az eSzínház nem vállal felelősséget, ideértve de nem kizárólag azon eseteket is, ha a Kupon beváltásának időpontjában a Felhasználó által elérni kívánt tartalom nem hozzáférhető, vagy a Kupon beváltásától annak érvényességéig a Weboldalon nem hozzáférhető a Kupon megvásárlásának időpontjában elérhetőként megjelölt tartalom.

5. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

 1. A felhasználói fiók létrehozása bárhonnan kezdeményezhető.
 2. A Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználói fiók létrehozása során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A Felhasználó köteles áttekinteni a felhasználói fiók létrehozása során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát, szükség esetén a hibásan megadott adatokat kijavítani.
 3. A Felhasználó a felhasználói fiók létrehozása során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, jelszó vagy bármely más adat, amely a felhasználói fiók vagy a jegyvásárlás befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.
 4. Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni az eSzínházat és a felhasználói jelszót módosítani.
 5. Az eSzínház bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

6. Eszközök, a Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

 1. Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.
 2. Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan eSzínháznak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybe vételéhez. Az eSzínház a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. Az eSzínház nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.
 3. A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó hol veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények specifikációja elérhető a Weboldalon.
 4. Az eSzínház a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az eSzínház érdekkörén kívül esnek.
 5. Az eSzínház az oldalán lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó az eszközeit, szoftvereit tesztelje, annak érdekében, hogy meg tudja állapítani, hogy az Előadások eléréséhez szükséges technikai előfeltételekkel az adott eszköze rendelkezik-e. A Felhasználó kötelessége, hogy a Csomag megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az Előadás lejátszására. Az eSzínház nem vállal felelősséget abból eredően, ha mindezek ellenére a Felhasználó az eSzínház érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

7. Fizetés

 1. A Szolgáltatás díját a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó a Weboldalon már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. Amennyiben a díj Euróban kerül meghatározásra, de a választott fizetési eszköz mögött magyar forintban vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. Az eSzínház kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.
 2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Csomag díját a Weboldalon feltüntetett, az eSzínház részére való biztonságos, elektronikus bankkártyás fizetést biztosító pénzügyi szolgáltató alkalmazása segítségével egyenlíti ki.
 3. A megvásárolni kívánt Csomag díjának sikeres fizetését követően az eSzínház elektronikus számlát küld a Felhasználó részére.
 4. Az eSzínház a jegy megvásárlását követően haladéktalanul, de a fizetési tranzakció befejezését követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megvásárolt Csomagban szereplő tartalom eléréséhez szükséges instrukciókat és/vagy a hozzáférést biztosító URL-t.
 5. Az URL kizárólag egy eszközön való megtekintést tesz lehetővé. Az URL használatára kizárólag a Felhasználó jogosult. Az eSzínház minden abból eredő felelősségét kizárja, hogy a Felhasználó az URL-re kattintva nem fér hozzá az Előadáshoz, ha a Felhasználó azt korábban bármilyen formában megosztotta más személlyel, vagy ha az URL a Felhasználó felróható magatartásának következményeként bármilyen módon harmadik személyek tudomására jutott. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a megvásárolt Csomagot, Kupont vagy az URL-t továbbértékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért az eSzínház semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Felhasználó mégis továbbértékesíti a megvásárolt Csomagot, Kupont vagy URL-t, úgy az eSzínház fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített Csomagot, Kupont vagy URL-t érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
 6. Havi jogosultság fizetésére vonatkozó különös feltételek
 7. A 2.9 pontban foglalt jogosultság automatikusan megújuló. A havi jogosultságra való első előfizetés napjának havi fordulónapján (vagy amennyiben az adott naptári nap az adott hónapban hiányzik, az adott hónap utolsó napján) az eSzínház a Szolgáltatás díját automatikusan, ismétlődő bankkártyás fizetés keretében levonja a Felhasználó által megadott hitelkártya vagy bankkártya terhére.
 8. Az ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) az eSzínház fizetési szolgáltatója (SimplePay) által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, amely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
 9. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó akként nyilatkozik, hogy a 7.7-7.9 pontban foglalt tájékoztatást megismerte, tartalmát tudomásul vette és elfogadta, valamint a Felhasználó (Ön) hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a jelen webshopban (www.eszinhaz.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül az eSzínház által kezdeményezve történjenek. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az eSzínház, sem az eSzínház fizetési szolgáltatója (SimplePay) nem fér hozzá.
 10. Az eSzínház által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett Ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül az eSzínház felel, az eSzínház fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
 11. Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, az eSzínház a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb öt alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével.
 12. Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, az eSzínház jogosult azonnal felfüggeszteni vagy korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz, valamint az öt (5) napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8. Tiltott felhasználások

 1. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:
  • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
  • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
  • a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
  • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
  • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.
 2. A Szolgáltatást csak az eSzínház által megállapított különös feltételek, valamint a jelen Felhasználási feltételek szerint lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást olyan módon, amely ellentétes az eSzínház által megállapított különös feltételekkel vagy a jelen Felhasználási feltételekkel, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.
 3. A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely alapján az eSzínház a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti, valamint a Felhasználási feltételek 1.2. pontjában foglaltak szerint a későbbi szerződéskötést megtagadhatja.

9. Kiskorúak

 1. A Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, közönségesek vagy felzaklatóak.
 2. A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

10. Módosítások és változtatások

 1. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az eSzínház jogosult az ésszerűség keretei között bármikor módosítani a Szolgáltatás díjazását.

11. Elállási jog elvesztése

 1. A Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal – a Szerződésben rögzítettek szerint – hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés azonnal teljesül). A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül) a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt, a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint. A Csomag megvásárlása során a Felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie (a vonatkozó négyzet bejelölésével), hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés teljesül) és tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül), a Felhasználó elveszíti a Szerződésre vonatkozó elállási jogát.

12. Ügyfelek tájékoztatása

 1. Az eSzínház a Felhasználó által a vásárláskor, illetve regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.
 2. A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. Az eSzínház tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

13. A Szerződés időtartama és megszűnése

 1. A Szerződés a Felhasználó által megvásárolt Csomagban foglalt időszakra jön létre. A 2.7 és 2.8 pontban foglalt jogosultságok automatikusan megszűnnek az adott időtartam lejártával.
 2. A 2.9 pont szerinti, havi jogosultság esetén a Felhasználó jogosult az előfizetést bármikor lemondani, amely esetben a már előre megfizetett időszak lejártával a Szolgáltatás megszűnik. A Felhasználó az előfizetést a "Fiókom" menüpont alatt található, az "Előfizetés lemondása" gombra kattintva szüntetheti meg.
 3. A Szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel a Felhasználó nem jogosult a Szerződés felmondására kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek eltérően nem rendelkeznek.
 4. Az eSzínház jogosult a szerződéstől bármikor e-mail útján küldött üzenetben elállni. Ez esetben az eSzínház a megvásárolt jegyek ellenértékét a Felhasználó részére visszatéríti. További költségek megtérítésére vagy kártérítésre a Felhasználó az eSzínház jelen pont szerinti elállása esetén nem jogosult.

14. Szellemi tulajdonjogok

 1. Az eSzínház nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának elérésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.
 2. A Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt áll. Az eSzínházzal megkötött Szerződés nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

15. Biztosíték

 1. A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.
 2. A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely esetben az eSzínház jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

16. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

 1. Az eSzínház, azok üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy
  • a Felhasználó elégedett lesz-e az Előadással, illetve, hogy az Előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre a Felhasználónak szüksége van;
  • az eSzínház által hozzáférhetővé tett Előadás zavartalan és hibamentes lesz.
 2. A Felhasználó köteles bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát jelenteni az eSzínháznak a lehető leghamarabb, de nem később mint ezen jelenségek felmerülését követő 7 napon belül annak érdekében, hogy a 16.3. pont szerinti kompenzációra jogosult legyen. Az eSzínház kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek az eSzínház érdekkörén kívül esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 6.4 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek felmerülése a Felhasználónak vagy harmadik személynek róható fel. A vis major az eSzínház érdekkörén kívül eső ok.
 3. Ha a Szolgáltatás egybefüggő 24 órát meghaladó mértékben nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az eSzínház a felelős a 16.2 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, időarányos díj kompenzációra jogosultak. Ha a Szolgáltatás (i) egybefüggő 3 napot meghaladó mértékben vagy (ii) bármely naptári hónapban legalább 10 napon nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az eSzínház a felelős a 16.2 pont szerint, a Felhasználók jogosultak a Szerződéstől elállni és a megfizetett díjat visszakövetelni. A Felhasználók a jelen pont szerinti valós igényeik érvényesítésével összefüggésében keletkezett igazolt költségeik megtérítésére jogosultak a 16.2 pont szerinti határidő lejártát követő 1 hónapon belül. A Szerződés megszűnése esetén a díj visszatérítése arra a fizetési eszközre kerül teljesítésre, amely fizetési eszközt a Felhasználó kiválasztott a díj megfizetésére. Amennyiben a Szerződés nem kerül megszüntetésre, az előfizetési díj kompenzációra az alábbi két módon kerülhet sor az eSzínház döntése szerint: (i) a kompenzáció alapjául szolgáló időszakkal meghosszabbodik a Csomaggal vásárolt jogosultság időtartama, vagy (ii) a kompenzáció összegének megfelelő voucher kerül kiadásra.
 4. A Felhasználó nem jogosult kártérítésre vagy egyéb kompenzációra olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás tervezett, vagy előre nem tervezett sürgősségi karbantartása céljából szükségesek. A karbantartás ideje alatt a Szolgáltatás nem vagy csak korlátozottan elérhető. A tervezett karbantartások időpontjáról és időtartamáról az eSzínház a Weboldalon és/vagy e-mail üzenet útján tájékoztatja a Felhasználót.
 5. A Felhasználó a Szerződésből eredő bármely igényét a 20 pont szerinti, a felmondások, panaszok és egyéb igények előterjesztése céljából használható elérhetőségen köteles előterjeszteni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Felhasználó nevét, a hiba leírását, a hiba fennállásának időtartamát és bizonyítékokat, amelyek igazolják a hiba létezését és körülményeit. Az eSzínház jogosult további adatokat kérni, amennyiben azok a hiba beazonosításhoz szükségesek.

17. Kártérítési kötelezettség

 1. A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az eSzínháznak, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak, igazgatósági tagjainak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

18. A Weboldalon található internetes hivatkozások

 1. A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. Az eSzínháznak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

19. Joglemondás kizárása

 1. Ha az eSzínház nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti az eSzínháznak a Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban biztosított jogait.

20. Reklamációk és viták

 1. Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, a 20 pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az eSzínházzal.
 2. A Felhasználó és az eSzínház a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, hacsak a Szerződés másképpen nem rendelkezik. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. A Felhasználó jogosult továbbá az alábbi link alatt található online vitarendezési fórumot is használni a vitás kérdéseinek rendezése céljából: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

21. Elérhetőségek

 1. Az eSzínházat az alábbi címen lehet elérni:
  • e-mail cím: info@eszinhaz.hu
 2. Elállás, panasz vagy bármely más igény bejelentése esetén kérjük, használja a fent megjelölt elérhetőséget.